Представена публикация

Забавна азбука

  Забавна азбука    Създадох азбука, която да бъде весела и забавна за децата и по този начин изучаването на буквите да стане по-лесно и п...

четвъртък, 22 февруари 2018 г.

Ден на розовата фланелка в училище

Ден на розовата фланелка в училище

 

  Тук споделям шаблоните на някои от материалите, които ще използвам за отбелязването на Деня на розовата фланелка в училище. Една от инициативите, които съм предвидила, е всеки ученик да напише по нещо хубаво за останалите и това ще бъде на лист във формата на розова тениска. Задължително ще чуем и прекрасната песен на Марин Тачков  "Добри да бъдем".
  


 


Вече изработихме  информационно табло, а училищния вход украсихме с розово сърце, направено от очертанията на детските ръчички:


Учениците сами определиха най-важните мерки срещу тормоза и насилието и ги записаха по оригинален начин:
за изтегляне на всички изображения в голям формат: